Groot kamp 2017 in juli!


Laat ons maar direct met de deur in huis vallen: Chiro Geertrui en Chiro Scheldering hebben
in samenspraak beslist dat Groot Kamp vanaf 2017 in juli zal vallen ipv augustus.

De laatste jaren kennen we meer en meer studenten in beide leidingsploegen. Naast alle
voordelen kent dit ook een zeer groot nadeel. Niet iedereen slaagt er namelijk in om het
academiejaar af te sluiten in juni, na de eerste zittijd. Dit heeft als gevolg dat velen onder
ons augustus moeten vrijhouden voor te studeren en niet mee kunnen op kamp.

Deze problemen doen zich vooral voor bij de Chiro die als laatste op kamp gaat, in de
tweede helft van augustus. Zo moest de beschikbare leiding van Chiro Scheldering vorig jaar
alle hens aan dek zetten om samen met de aspiranten een groot kamp in elkaar te boxen.
Ondanks het feit dat de aspiranten dit voortreffelijk hebben gedaan, hebben we met de
leiding besloten van een oplossing te zoeken.

Beide leidingsploegen hebben zo overlegd om tot volgende oplossing te komen:
–    Voorwacht voor aspiranten en leiding valt eerst, helemaal begin juli.
–    Resp. 5 en 4 dagen later starten ZOWEL kleinkamp (kleinste afdelingen, gemengd)
ALS grootkamp voor diegene die eerst gaan (oudste afdelingen van Geertrui of
scheldering).
Dit wil zeggen dat het eerste deel van dat groot kamp overlapt met
kleinkamp. En dit om de twee jaar, afhankelijk van wie eerst op groot kamp gaat.

–   Wanneer kleinkamp is afgelopen vervoegen de leidsters en leiders van de jongste
afdeling zich eventueel bij de leiding die op dat moment nog op grootkamp zit.

–   Wanneer de eerste helft van juli erop zit vindt de traditionele wissel plaats en
vertrekt de ene Chiro op groot kamp waar de andere terugkomt.

Concreet toegepast op 2017 levert dit volgende data op:
–   Voorwacht: 1-5 juli 2017
–   Klein kamp 4-8 juli 2017
–   Groot kamp Chiro Geertrui: 5-15 juli
–   Groot kamp Chiro Scheldering: 15-25 juli

Wij zijn van mening dat zowel leden als leiding er baat bij hebben dat ze samen op kamp
kunnen. Een band wordt doorheen het jaar opgebouwd, een groot kamp is daar een
exponent van. Kampen zullen nu voortaan nog toffer, plezanter en memorabeler worden!

Hopelijk kunnen jullie (ouders en leden) zich vinden in dit verhaal.

Met vriendelijke Chiro-groet
Geertui en Scheldering